Monitorowanie EKG z domu - zasada działania.

Dla kogo monitorowanie EKG ?

Monitorowanie EKG z domu pacjenta jest szczególnie przydatne w przypadku: pacjentów z zawrotami głowy, zasłabnięciami, zaburzeniami rytmu serca, po zawale serca, udarze mózgu oraz pacjentów obciążonych stresem,  chorych po 65 roku życia.  Wykrycie niektórych zaburzeń rytmu serca (migotanie/trzepotanie przedsionków) może skutkować  zmianą leczenia, może uzasadniać konieczność wszczepienia rozrusznika serca.

Pacjent otrzymuje urządzenie do domu. Należy zainstalować bezpłatną aplikację na smartfonie/tablecie. Urządzenie łączy się ze smartfonem przez bluetooth – można zarejestrować EKG.  Zarejestowane EKG można zachować w pamięci programu lub przesłać celem analizy na e-mail lekarza.

Po analizie EKG , kontaktuję się z pacjentem poprzez sms,  email.

Przeciwwskazaniem do użycia urządzenia jest wszczepiony rozrusznik serca oraz uczulenie na srebro, które jest składnikiem elektrod.

Pierwsze uruchomienie urządzenia wykonuję z pacjentem w gabinecie.

©  Gabinet Jarosław Rachwał Wszelkie Prawa Zastrzeżone